• آدرس : تهران- خ قزوين- نبش 16 متري اميري- نبش پاساژ ميلاد قائم- فروشگاه فيلتركاج
  • تلفن : 02166694054 - 02166629263

شــرکت تولیــدی فیلتــر کاج

جهـــت رضایتمنـــدی مشـــتریان و مصـــرف کننـــدگان از سیســـتم کنتـــرل و تضمیـــن دائمـــی کیفیـــت محصولات خـــود مطابـــق بـــا اســـتانداردهای کیفـی روز دنیـا اقـدام مـی نمایـد.
بــا اســتفاده از پیشــرفته تریــن ماشــین آالت روز دنیــا بــا دارا بــودن مهندســـین مجـــرب در زمینـــه طراحـــی و تولیـــد فیلتـــر توانســـته یکـــی از شـــرکتهای تولیــدی مطــرح و پیشــرو در صنعــت فیلتــر ایــران و خاورمیانــه باشد.
تولیـد فیلتر
فیلتـر هـای روغـن، هـوا و سـوخت انـواع خودروهـای سـبک و سـنگین
جلب رضایتمندی مشتریان
کنتـــرل و تضمیـــن دائمـــی کیفیـــت محصولات خـــود مطابـــق بـــا اســـتانداردهای کیفـی روز دنیـا
سازگاری محصولات با محیط زیست
عمل به مسئولیت اجتماعی خود بیش از گذشته

650

پروژه ها

652

Orders

652

Orders

652

Orders

فیلتر هوای خودروهای سبک
فیلتر هوای پژو 206 SD کوتاه
فیلتر هوای پژو 206 SD کوتاه
فیلتر هوای کابین پژو ۲۰۶
فیلتر هوای کابین پژو ۲۰۶
فیلتر هوای پیکان کاربراتور
فیلتر هوای پیکان کاربراتور
فیلتر روغن خودروهای سنگین
فیلتر روغن کامیـون ایویکـو یـورو کارگـــو و اتوبـــوس ایویکـــو (زامیاد)
فیلتر روغن کامیـون ایویکـو یـورو کارگـــو و اتوبـــوس ایویکـــو (زامیاد)
فیلتر روغن مــاک کاترپیــار 950 و 966 جدیـد رنو میدالم
فیلتر روغن مــاک کاترپیــار 950 و 966 جدیـد رنو میدالم
فیلتر روغن خودروهای سبک
فیلتر روغن فولکس واگن گل
فیلتر روغن فولکس واگن گل
فیلتر روغن جک J5
فیلتر روغن جک J5
فیلتر روغن سـوزوکی گرند ویتارا
فیلتر روغن سـوزوکی گرند ویتارا
فیلتر روغن هایما
فیلتر روغن هایما
فیلتر روغن هیوندای سوناتا 4
فیلتر روغن هیوندای سوناتا 4
فیلتر هوا
فیلتر هوای ۲۰۶ صندوقدار (بلند SD) کاج فیلتر کد: KAFYX108
فیلتر هوای ۲۰۶ صندوقدار (بلند SD) کاج فیلتر کد: KAFYX108
فیلتر هوای پراید
فیلتر هوای پراید
فیلتر هوای بیرونی ولوو
فیلتر هوای بیرونی ولوو
فیلتر هوای نیسان 2400
فیلتر هوای نیسان 2400
فیلتر هوای بیرونــی اســکانیا 113 D
فیلتر هوای بیرونــی اســکانیا 113 D
فیلتر هوای بیرونی اتوبوس سیکاروس غیر فانوسی _ لودر 4400 تن و L90 و بنز 8 چهار سیلندر
فیلتر هوای بیرونی اتوبوس سیکاروس غیر فانوسی _ لودر 4400 تن و L90 و بنز 8 چهار سیلندر
فیلتر هوای پژو 206 SD کوتاه
فیلتر هوای پژو 206 SD کوتاه
فیلتر هوای کابین پژو ۲۰۶
فیلتر هوای کابین پژو ۲۰۶
فیلتر هوای پیکان کاربراتور
فیلتر هوای پیکان کاربراتور
فیلتر گازوئیلی
فیلتر گازوئیلی کاغذی اتوبوس
فیلتر گازوئیلی کاغذی اتوبوس
فیلتر گازوئیل بنز اکسور و اکتروس
فیلتر گازوئیل بنز اکسور و اکتروس
فیلتر گازوئیلی نمدی خاور
فیلتر گازوئیلی نمدی خاور
فیلتر روغن
فیلتر روغن پژو 206 بلند 1109R6 فیلتر البرز کدHU612X
فیلتر روغن پژو 206 بلند 1109R6 فیلتر البرز کدHU612X
فیلتر روغن خودروی ملی فیلتر البرز کد: H587
فیلتر روغن خودروی ملی فیلتر البرز کد: H587
فیلتر روغن پیکان 1600 و روآ ROA فیلتر البرز کد W92026
فیلتر روغن پیکان 1600 و روآ ROA فیلتر البرز کد W92026
فیلتر روغن تیوولی w747 فیلتر البرز
فیلتر روغن تیوولی w747 فیلتر البرز
فیلتر روغن تیوولی w8154 فیلتر البرز
فیلتر روغن تیوولی w8154 فیلتر البرز
فیلتر روغن پیکان انژکتـوری، وانت آریسان W816 فیلتر البرز
فیلتر روغن پیکان انژکتـوری، وانت آریسان W816 فیلتر البرز
فیلتر روغن جریان اصلی کوچک هیوندای کاج فیلتر کد: KLFYX30
فیلتر روغن جریان اصلی کوچک هیوندای کاج فیلتر کد: KLFYX30
فیلتر روغن ولوو کوتاه کاج فیلتر کد: KLF4017
فیلتر روغن ولوو کوتاه کاج فیلتر کد: KLF4017
فیلتر روغن هوو – آمیکو کاج فیلتر کد: KLF4054A
فیلتر روغن هوو – آمیکو کاج فیلتر کد: KLF4054A
فیلتر روغن مینی بوس کروز (جریان اصلی و فرعی) کاج فیلتر کد: KLF3830
فیلتر روغن مینی بوس کروز (جریان اصلی و فرعی) کاج فیلتر کد: KLF3830
فیلتر روغن مینی بوس OM کاج فیلتر کد:KLF3347
فیلتر روغن مینی بوس OM کاج فیلتر کد:KLF3347
فیلتر روغن موتورهای پرکینز ۶ سیلندر کاج فیلتر کد: KLF787
فیلتر روغن موتورهای پرکینز ۶ سیلندر کاج فیلتر کد: KLF787
فیلتر روغن مرسدس بنز ده تن قدیم کاج فیلتر کد: KLF3357
فیلتر روغن مرسدس بنز ده تن قدیم کاج فیلتر کد: KLF3357
فیلتر روغن مرسدس بنز ده تن جدید ۲۶۲۴ کاج فیلتر کد: KLF3350
فیلتر روغن مرسدس بنز ده تن جدید ۲۶۲۴ کاج فیلتر کد: KLF3350
فیلتر روغن مرسدس بنز خاور قدیم کاج فیلتر کد KLF3775
فیلتر روغن مرسدس بنز خاور قدیم کاج فیلتر کد KLF3775
فیلتر روغن مرسدس بنز ۲۶۲۴ , ۲۶۲۸ , ۱۹۲۱ کاج فیلتر کد: KLF756
فیلتر روغن مرسدس بنز ۲۶۲۴ , ۲۶۲۸ , ۱۹۲۱ کاج فیلتر کد: KLF756
فیلتر روغن لودر کوماتسوWA400 کاج فیلتر کد: KLF3362
فیلتر روغن لودر کوماتسوWA400 کاج فیلتر کد: KLF3362
فیلتر روغن کمنز کاج فیلتر کد: KLF3000
فیلتر روغن کمنز کاج فیلتر کد: KLF3000
فیلتر روغن کمنز، کوماتسو کاج فیلتر کد: KLF9080
فیلتر روغن کمنز، کوماتسو کاج فیلتر کد: KLF9080
فیلتر روغن کمنز (جدید) کاج فیلتر کد: KLF9009
فیلتر روغن کمنز (جدید) کاج فیلتر کد: KLF9009
فیلتر روغن کامیونت ایسوزو NPR کاج فیلتر کد:KLF3854
فیلتر روغن کامیونت ایسوزو NPR کاج فیلتر کد:KLF3854
فیلتر روغن کامیونت ایسوزو (YX34) NKR کاج فیلتر کد: KLF16255
فیلتر روغن کامیونت ایسوزو (YX34) NKR کاج فیلتر کد: KLF16255
فیلتر روغن کامیون ماک
فیلتر روغن کامیون ماک
فیلتر روغن کامیون دنیز کاج فیلتر کد: KLF16285
فیلتر روغن کامیون دنیز کاج فیلتر کد: KLF16285
فیلتر روغن کامیون ایویکو ۳۳۰ کاج فیلتر کد: KLF3594
فیلتر روغن کامیون ایویکو ۳۳۰ کاج فیلتر کد: KLF3594
فیلتر روغن کاترپیلار 16Gکاج فیلتر کد: KLF691A16G
فیلتر روغن کاترپیلار 16Gکاج فیلتر کد: KLF691A16G
فیلتر روغن کاترپیلار کاج فیلتر کد: KLF691P4005
فیلتر روغن کاترپیلار کاج فیلتر کد: KLF691P4005
فیلتر روغن فیات ۷۸۷ فیات آلیس کاج فیلتر کد: KLF682
فیلتر روغن فیات ۷۸۷ فیات آلیس کاج فیلتر کد: KLF682
فیلتر روغن فیات ۱۳۱ کاج فیلتر کد:KLF580
فیلتر روغن فیات ۱۳۱ کاج فیلتر کد:KLF580
فیلتر روغن فرعی ولوواتوبوس B7R رانیران کاج فیلتر کد: KLF777
فیلتر روغن فرعی ولوواتوبوس B7R رانیران کاج فیلتر کد: KLF777
فیلتر روغن ژنراتور کمنزدوپله کاج فیلتر کد: KLF670
فیلتر روغن ژنراتور کمنزدوپله کاج فیلتر کد: KLF670
فیلتر روغن دویتس کوتاه فیلتر کاج کد: KLF4056
فیلتر روغن دویتس کوتاه فیلتر کاج کد: KLF4056
فیلتر روغن دویتس بلند کاج فیلتر کد: KLF4054
فیلتر روغن دویتس بلند کاج فیلتر کد: KLF4054
فیلتر روغن دوو کوماتسو کاج فیلتر کد: KLF3637
فیلتر روغن دوو کوماتسو کاج فیلتر کد: KLF3637
فیلتر روغن چرخ اینترناش هپکو ID250 کاج فیلتر کد: KLF610
فیلتر روغن چرخ اینترناش هپکو ID250 کاج فیلتر کد: KLF610
فیلتر روغن جریان فرعی اینترناش، جریان فرعی ولوو FH12، اتوبوس B7R رانیران کاج فیلتر کد: KLF3654
فیلتر روغن جریان فرعی اینترناش، جریان فرعی ولوو FH12، اتوبوس B7R رانیران کاج فیلتر کد: KLF3654
فیلتر روغن جریان اصلی ولوو (با عمر طولانی) FH12 کاج فیلتر کد: KLF3675
فیلتر روغن جریان اصلی ولوو (با عمر طولانی) FH12 کاج فیلتر کد: KLF3675
فیلتر روغن تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ کد: KLF701
فیلتر روغن تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ کد: KLF701
فیلتر روغن لیفان کاج فیلتر کد: KLF3614 X60
فیلتر روغن لیفان کاج فیلتر کد: KLF3614 X60
فیلتر روغن پیکان کاج فیلتر کد: KLF689
فیلتر روغن پیکان کاج فیلتر کد: KLF689
فیلتر روغن پیکان (پیکان لاغر) کاج فیلتر کد :(KLF3766(6891
فیلتر روغن پیکان (پیکان لاغر) کاج فیلتر کد :(KLF3766(6891
فیلتر روغن پژو پارس،سمند،۴۰۵،زانتیا کاج فیلتر کد:KLF3624
فیلتر روغن پژو پارس،سمند،۴۰۵،زانتیا کاج فیلتر کد:KLF3624
فیلتر روغن پراید، تیبا،مزدا ۳۲۳،ساینا فیلتر کاج کد KLF3403
فیلتر روغن پراید، تیبا،مزدا ۳۲۳،ساینا فیلتر کاج کد KLF3403
فیلتر روغن پاترول ۴ سیلندر کوتاه کاج فیلتر کد KLF655
فیلتر روغن پاترول ۴ سیلندر کوتاه کاج فیلتر کد KLF655
فیلتر روغن KLF17508(YX201) L90 کاج فیلتر
فیلتر روغن KLF17508(YX201) L90 کاج فیلتر
فیلتر روغن (کوتاه) پژو۲۰۶ کاج فیلتر کد KAFYX66
فیلتر روغن (کوتاه) پژو۲۰۶ کاج فیلتر کد KAFYX66
فیلتر روغن خودروی ورنا آونته
فیلتر روغن خودروی ورنا آونته
فیلتر روغن فولکس واگن گل
فیلتر روغن فولکس واگن گل
فیلتر روغن سـوزوکی گرند ویتارا
فیلتر روغن سـوزوکی گرند ویتارا
فیلتر روغن خاور جدید
فیلتر روغن خاور جدید
فیلتر روغن هایما
فیلتر روغن هایما
فیلتر روغن هیوندای سوناتا 4
فیلتر روغن هیوندای سوناتا 4
تهران کاج فیلتر
- شــرکت تولیــدی فیلتــر کاج بـــا دانـــش و تکنولـــوژ آلمـان تحـت لیسـانس شـرکت FILTER MANN فعالیـت خـود را در زمینـه تولیـد فیلتـر هـای روغـن، هـوا و سـوخت انـواع خودروهـای سـبک و سـنگین آغــاز نمــود کــه بــا اســتفاده از پیشــرفته تریــن ماشــین آلات روز دنیــا بــا دارا بــودن مهندســـین مجـــرب در زمینـــه طراحـــی و تولیـــد فیلتـــر توانســـته یکـــی از شـــرکتهای تولیــدی مطــرح و پیشــرو در صنعــت فیلتــر ایــران و خاورمیانــه باشــد. - آدرس : تهران- خ قزوين- نبش 16 متري اميري- نبش پاساژ ميلاد قائم- فروشگاه فيلتركاج تلفن : 02166694054 - 02166629263